Marknadsföring och reklam är en stor kostnad för de flesta företag. Svenska företag använder i genomsnitt 3-10% av omsättningen till reklam och marknadsföring, ibland betydligt mer. Med en bra marknadsstrategi blir investeringen lönsam och resultaten tydliga.

Jag arbetar med
– Marknadsanalys
– Marknadsstrategi
– Aktiviteter
– Utvärdering