Tjänster

Marknadsanalys

En marknadsanalys är en kartläggning av marknaden; konkurrenter, kunder och potential. Förmodligen har ni redan en ganska bra uppfattning om marknaden som ni verkar på och informationen kan behöva uppdateras och struktureras. Jag går igenom tillgänglig branschstatistik, nyhetsartiklar, rapporter och andra tillgängliga uppgifter för att komplettera informationen. För att få ett objektivt perspektiv använder jag etablerade och välkända metoder; SWOT-analys, livscykelanalys, riskanalys med flera.

Resultatet är en beskrivning av konkurrenter, marknadens storlek, kundernas drivkrafter och vilka trender som förväntas spela in.

Marknadsstrategi

Marknadsstrategin beskriver vilka affärsmål som ni vill nå under det eller de närmaste åren och vilka resurser som ska användas för det. Strategin utgår från marknadsanalysen. Marknadsstrategin beskriver de mål du behöver uppnå med dina marknadsföringsinsatser.
Tillväxtmål
Målgrupper
Prisstrategi
Livscykelhantering
Resurser för marknadsföring

Aktiviteter/lösningar

Om marknadsföringen vilar på en genomarbetad strategi blir den mer kostnadseffektiv och träffsäker. Jag vet att många tycker det är kul att diskutera marknadsföringsaktiviteter! Det är kreativt, positivt och lätt att ha en uppfattning om. Därför är det vanligt att man börjar med lösningarna (kanalval, reklamfilm, annonser) innan strategin är klar och utan att veta vilka resultat som ska nås. Med en bra strategi i ryggen kan man skapa unika, träffsäkra och påhittiga aktiviteter.

Aktivitetsplanen beskriver vilka kampanjer och aktiviteter som ska genomföras under det kommande året och vad de får kosta. Jag är framförallt rådgivande och bistår vid upphandling av byråtjänster, till exempel säljsajt, reklamfilm, eller annonser.

Digitala kampanjer får genomslag snabbt och resultaten kan följas i realtid. Det är därför viktigt att vara proaktiv och ha flera handlingsalternativ redo för olika resultat. Om till exempel många besöker webbsidan utan att beställa eller klicka så behöver man göra förändringar snabbt.

Utvärdering

Marknadsföringen utvärderas löpande och till exempel kvartalsvis. Digitala insatser kan behöva följas upp dagligen och då är det bästa om en person på företag får tillgång till verktygen för uppföljning. Utvärderingen är en del av strategin.